പ്രമുഖ ഡിങ്കമത പണ്ഡിതൻ കേരളത്തിൽ

പ്രമുഖ ഡിങ്കമത പണ്ഡിതനും ഡിങ്കഭഗവാൻ തന്റെ പ്രവാചകനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത നിരീശ്വരവാദം ഉപേക്ഷിച്ചു യഥാർത്ഥ സത്യ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി ഡിങ്കവേലക്കായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ഇ എ ജബ്ബാർ മാഷ് വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ ഡിങ്കഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള വിദേശ പര്യടന പരിപാടികളുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി.

ഡിങ്കയാണ മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചു പങ്കിലക്കാട്ടിൽ നടക്കുന്ന “വിശുദ്ധ ബാലമംഗളത്തിന് ബദൽ സാധ്യമാണോ?”എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സാക്ഷ്യം പറയാനും തൻറെ ദൈവാനുഭവം പങ്കുവെക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്.

ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സർഫാനക്കും സോദരിക്കും അവർക്ക് അതിന് അനുമതി നൽകിയ കോടതിക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നു. സഹോദരിമാർക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മതം കൂടിയേ തീരൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡിങ്കമതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിങ്ക ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയും തന്റെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഡിങ്കഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിഹാരം നേടുകയും ചെയ്ത ഒരു സായിപ്പിനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കിലക്കാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സായിപ്പിൻറെ ഡിങ്കസാക്ഷ്യം ഭക്തജനങ്ങളെ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിതരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഉദ്ധിഷ്ടകാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ

കഴിഞ്ഞ അക്ഷയ ജട്ടീയ കോണക തൃദീയ ദിനത്തിൽ വിദേശിയായ ഒരു ഡിങ്ക ഭക്തൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡിങ്ക ജെട്ടി വാങ്ങി സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തി ഡിങ്കഭഗവാൻ്റെ ഫോട്ടോക്ക് മുന്നിൽ അത് ധരിച്ചു ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധിഷ്ടകാര്യങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു.

അങ്ങനെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും കൈയൊഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിങ്കഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തൻറെ ഉദ്ധിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചതിനാൽ ആ ഡിങ്ക മകൻ ഇനി മുതൽ മുഴുവൻ സമയവും ഡിങ്ക ജെട്ടി ധരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.പ്രമുഖ ഡിങ്കമത പണ്ഡിതൻ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വിദേശ പര്യടനത്തിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയും ഡിങ്ക മകൻ പങ്കിലക്കാട്ടിലെ ഡിങ്കോയിസ്റ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആയിരുന്നു.

ഡിങ്കേലൂയാ …ഡിങ്ക …ഡിങ്കാ …..