{:ml}മിശ്ര വിവാഹിതര്‍ക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം; വരുമാന പരിധി ഇല്ല{:}{:en}Govt. offers Rs 2.5 lakh for every inter-caste marriage ;Removing the income ceiling of Rs 5 lakh per annum{:}

{:ml}വധുവോ വരനോ ദലിത് വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന മിശ്ര വിവാഹങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 2.5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കും. നേരത്തെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ധനസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നത്.

മിശ്ര വിവാഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭരണഘടനാ ശില്‍പി ഡോ. അംബേദ്കറുടെ പേരിലുള്ള പദ്ധതി 2013ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. പ്രതിവര്‍ഷം 500 ദമ്പതികള്‍ക്കെങ്കിലും ഈ തുക എത്തിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എന്നാല്‍ പദ്ധതി ഇനിയും ലക്ഷ്യത്തോടടുത്തിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്ക് മോശം തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. 2014-2015 കാലത്ത് അഞ്ച് ദമ്പതികള്‍ മാത്രമാണ് ഈ പണം കൈപ്പറ്റിയത്. 2015-2016 കാലത്ത് 72 ദമ്പതികള്‍ ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കര്‍ശനമായ നിയമാവലികളാണ് പദ്ധതിക്ക് മോശം തുടക്കം നല്‍കിയത്. ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ വിവാഹിതര്‍ക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ഇത് കാരണം സ്‌പെഷ്യല്‍ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധിയും പദ്ധതിക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ദമ്പതികളുടെ മൊത്തം വാര്‍ഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയരുതെന്ന് സാമൂഹ്യ നീതി- ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ദമ്പതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ആധാര്‍ നമ്പറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.{:}{:en}Removing the income ceiling of Rs 5 lakh per annum, the Centre has opened its scheme meant to encourage inter-caste marriages to all couples where either the bride or the bridegroom is a Dalit.

The ‘Dr Ambedkar scheme for social Integration through inter caste marriage’ was started in 2013, with a target to provide monetary incentive to at least 500 such inter-caste couples per year. As per rules, such couples whose total annual income does not exceed Rs 5 lakh are eligible to get a one-time incentive of Rs 2.5 lakh from the Centre.

This was meant to “appreciate the socially bold step” and to enable them to “settle down in the initial phase of their married life”. The other pre-conditions were that it should be their first marriage, and it should be registered under the Hindu Marriages Act, with the proposal being submitted within a year of marriage.

In a recent order to states, the Ministry of Social Justice and Empowerment directed that “the condition that the total income of the newly-wedded couple will not exceed Rs 5 lakh per annum” be scrapped, and there will be “no income limit for incentive under the scheme”. The ministry also made it mandatory for the couples to submit their Aadhaar numbers and details of their Aadhaar-linked joint bank account.

“Many states that have similar schemes do not have an income limit; so the Centre too decided it to remove it,” said a ministry official. Since its inception, the scheme has fared very poorly in its implementation. As against an annual target of 500 couples, merely five were given the sum in 2014-15. In 2015-16, only 72 of the 522 couples who applied were approved, while 45 of the 736 applications were cleared in 2016-17. This year, of the 409 proposals it has received so far, the social justice ministry has cleared only 74 couples.

Officials said the low approval rate is often due to the fact that the couples don’t meet all the pre-conditions. For instance, only intermarriages registered under the Hindu Marriage Act are eligible, disregarding the several cases registered under the Special Marriages Act.

Also, the proposal needs to be recommended by an MP, MLA, or District Collector. “Awareness about the scheme is very low, most of the proposals come from a few states such as Andhra Pradesh, Telangana and Maharastra,” said an official.

The target for each state is fixed in proportion to its share of Scheduled Caste population, though states are allow to exceed their targets. Accordingly, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra and Rajasthan, in that order, are allowed to submit the maximum proposals. The scheme’s stated purpose was to counter the Hindu practice of marrying on the “traditional grounds of jatis (castes) and up-jatis (sub-castes)”. The idea is derived from the teachings of Babasaheb Ambedkar, who said that caste and endogamy (custom of marrying within one’s own community) are the same thing. He had noted that, “prohibition, or rather the absence of intermarriage — endogamy, to be concise — is the only one that can be called the essence of caste” and advocated “fusion” through intermarriage (exogamy).

There is no definite data available on inter-caste marriages, since the Centre did not release the caste data from the Socio-Economic and Caste Census. However, studies based on sample surveys show that caste rigidity in marriage continues to be deeply entrenched.

One such study, by researchers K Das and others, analyses caste information of 43,102 ever-married couples as per the National Family Health Survey (NFHS-III) (2005-06) data. It pegs the percentage of inter-caste marriages in India at about 11 per cent.
In states such as Jammu and Kashmir, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Meghalaya and Tamil Nadu, 95 per cent were found to have married within their own caste. States like Punjab, Sikkim, Goa and Kerala fared better, with 80 per cent marrying within their own caste.

A more recent paper (September 2017) by researchers at the Indian Statistical Institute, using data from the Indian Human Development Survey and National Sample Survey 2011-12, shows that the education level of people doesn’t have any direct corelation with them choosing a partner from outside their own caste.{:}