പി.എസ്.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എഴുതാതിരിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് ഇനി പിഴ ഈടാക്കും

പി.എസ്.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എഴുതാതിരിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാന്‍ പി.എസ്.സി തീരുമാനം. പി.എസ്.സി ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.കെ സക്കീര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. ഒരു അപേക്ഷകന് പരീക്ഷ നടത്താന്‍ 500 രൂപയാണ് പി.എസ്.സിക്ക് ചെലവാകുന്നത്. പരീക്ഷ എഴുതാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ തുക പി.എസ്.സിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പിഴ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കാരണം.

അപേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് 100 രൂപ കൂടി വാങ്ങും. പരീക്ഷ എഴുതിയവര്‍ക്ക് തുക തിരിച്ച് നല്‍കും. എഴുതാത്തവരുടെ തുക പി.എസ്.സിയിലേക്ക് വകമാറ്റും. വലിയൊരു വിഭാഗം അപേക്ഷിച്ചിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല. അഞ്ച് ലക്ഷം പേര്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് 3 ലക്ഷം പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയ സാഹചര്യമുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് 40 ദിവസം മുന്‍പ് ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞാല്‍ ആര്‍ക്കും ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാകില്ല.

കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണല്‍ പരീക്ഷയുടെ ഘടന രണ്ട് മാസത്തിനകം തീരുമാനിക്കും. മൂന്ന് ഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സമാനമായി ആദ്യം പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും അതില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് മെയിന്‍ പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും നടത്തുമെന്ന് പി.എസ്.സി ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.