ജൂലായ് 5: ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ഓർമ്മ ദിനം; സാഹിത്യ സുല്‍ത്താനെ ഓര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍

ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ജന്മനാടായ തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ബഷീർ പ്രശസ്തിയിൽ എത്തിച്ചു.വളരെ ചറുപ്പത്തിൽ നാടുവിട്ട ബഷീർ തൻറെ കഥകളിൽ ജന്മനാട്ടിലെ ഒത്തിരി ആളുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി.ഇതിൽ പലരും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു.

ബഷീറും ഭാര്യ ഫാബിയും തലയോലപ്പറമ്പിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻറെ തലയോലപ്പറമ്പ് ബ്രാഞ്ചാണ് ഇന്ന്.അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണർ ,ചാരുകസേര, സ്റ്റൂൾ, എന്നിവയെല്ലാം തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്.പാലാംകടവ് പാലം, തലയോലപ്പറമ്പ് ബോയ്സ് ഹൈസ്‌കൂൾ എന്നിവയെല്ലാം ബഷീറിൻറെ സ്മാരകങ്ങളായി മാറി.വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാലാംകടവിൽ മൂവാറ്റുപുഴയാറിൻറെ തീരത്ത് നിർമ്മിച്ച ബഷീർ സ്മാരക മന്ദിരം അദ്ദേഹത്തിൻറെ സ്മരണകൾ നിലനിർത്തി തലയോലപ്പറമ്പിൻറെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.സാഹിത്യ രംഗത്തെ സംഭവനകൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും ബഷീർ അവാർഡും നൽകിവരുന്നു.

ലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഒരേയൊരു സുൽ ത്താനേയുള്ളൂ. ഭാഷയുടെയും വ്യാകരണത്തിന്റെയും വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊളിച്ചെഴുതി മലയാള സാഹിത്യത്തെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്തു നിർത്തിയ ബേപ്പൂർ സുൽ ത്താൻ എന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ നാട്ടുമനുഷ്യന്റെ പച്ചഭാഷയിലുള്ള ഹാസ്യാത്മകമായ രചനകൾ വായനക്കാരനെ ഒരുപോലെ ചിരിപ്പിക്കുകയും, ചിന്തിപ്പിക്കുകയും, കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായിരുന്നു ആ തൂലികയുടെ ശക്തിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ജൂലായ് 5ന് 22 വയസ് തികയുകയാണ്.

ഒരിക്കലും അലക്കിത്തേച്ച വടിവൊത്ത ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയില്ല. ഇത് മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തവിധം ബഷീറിനെ ജനകീയനാക്കി. തന്റേതുമാത്രമായ വാക്കുകളും ശൈലികളുമായുന്നു ബഷീറിന്റെ സവിശേഷത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാരീതി ബഷീറിയൻ ശൈലി എന്നു തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു.

ബാല്യകാല സഖി, പാത്തുമ്മായുടെ ആട്, പ്രേമലേഖനം മതിലുകൾ ശബ്ദങ്ങൾ ന്റൂപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്, പാവപ്പെട്ടവരുടെ വേശ്യ, മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ;, വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്, വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗം എന്നിങ്ങനെ മലയാളി എന്നും ഓർത്തുവയ്ക്കുന്ന രചനകൾ ആ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്തു. ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽ ക്കുന്നവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ താൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം രചനകളിലും ആവിഷ്കരിച്ചു.

അതിദീർഘമായ രചനകൾക്ക് പകരം അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി വളരെക്കുറച്ച് എഴുതാനാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ എല്ലാ നോവലുകളും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞവയാണ്. ബഷീറിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസുകളിലൊന്ന് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ബാല്യകാലസഖിയ്ക്ക് കേവലം 75 പേജുകളാണുള്ളത്. എങ്കിലും ഒരു ജീവിതമോ അതിനും അപ്പുറം എന്തെല്ലാമോ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ഓരോ വായനക്കാരനും തോന്നും. അത്രത്തോളം തീവ്രമാണ് ബാല്യകാലസഖി.

അസാധാരണമായ മറ്റൊരു പ്രണയകഥയാണ് പ്രേമലേഖനം. എന്നാൽ ബഷീർ എഴുതിയ പ്രണയകഥകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അസാധാരണമായ കൃതിയാണ് മതിലുകൾ . സ്വന്തം ജീവിതപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത കഥയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പാത്തുമ്മായുടെ ആട് എന്ന നോവൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ശബ്ദങ്ങൾ പ്രമേയത്തിലും ആഖ്യാനത്തിലും പുലർത്തിയിരുന്ന ഈ വൈവിധ്യം ബഷീറിന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും.കഥകളിലും നോവലുകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യലോകം. ലേഖനങ്ങളും നാടകങ്ങളും തിരക്കഥകളും അദ്ദേഹം മലയാളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

പ്രധാന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും വിദേശ ഭാഷകളിലും ബഷീറിന്റെ കൃതികളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാല്യകാലസഖി, ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്, പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭാഷകളിലേക്കും ഫ്രഞ്ച്, മലായ്, ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ് തുടങ്ങിയ വിദേശ ഭാഷകളിലും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മതിലുകൾ,ശബ്ദങ്ങൾ, പ്രേമലേഖനം എന്നീ കൃതികളും പൂവൻപഴം ഉൾപ്പെടെ 16 കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരവും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീലവെളിച്ചം ( ഭാർ ഗവീ നിലയം) എന്ന കഥയും മതിലുകൾ;, ബാല്യകാല സഖി തുടങ്ങിയ നോവലുകളും ചലച്ചിത്രമായിട്ടുണ്ട്.

വൈക്കത്തിനടുത്ത് തലയോലപ്പറമ്പിൽ 1908ലാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജനിച്ചത്. ഫിഫ്ത്ത് ഫോമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്ന് ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിൽ ; പങ്കെടുത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി എന്ന നിലയിൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. പത്തുവർഷം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ സഞ്ചരിച്ചു. കൂടാതെ ആഫ്രിക്ക, അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ചുറ്റിനടന്നു. ഹിമാലയ സാനുക്കളിലും ഗംഗാതീരത്തും ഹിന്ദു സന്യാസിയിയായും സൂഫിയായും കഴിച്ചുകൂട്ടി.

കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി, കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ , സാഹിത്യത്തിനും രാഷ്ടീയത്തിനുമായി നാലു നാമപത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചു. 1982ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. 1987ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിരുദം നല്കി. പ്രേംനസീർ അവാർഡ്, ലളിതാംബിക അന്തർജനം സാഹിത്യ അവാർഡ്, മുട്ടത്തുവർക്കി അവാർഡ്, വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു. 1994 ജൂലായ് 5ന്ബഷീർ ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു..

ബഷീർ വിടപറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയ അതേ പുതുമയോടെതന്നെ ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവ ഓരോന്നും ഓരോ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ്. ജീവിതം എന്തെന്ന് കാട്ടിത്തരുന്ന മഹത്തായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ