മിനിമം ബാലന്‍സില്ലാത്തതിൻറെ ശിക്ഷയായി ബാങ്കുകള്‍ കൊള്ളയടിച്ചത് പതിനായിരം കോടി

മിനിമം ബാലന്‍സില്ലായെന്ന കാരണത്താല്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും ബാങ്കുകള്‍ മൂന്നുവര്‍ഷംകൊണ്ട് കൊള്ളയടിച്ചത് 9722 കോടി രൂപ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സില്ലെങ്കില്‍ ഇടപാടുകാരില്‍നിന്നു പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയശേഷം രാജ്യത്തെ 22 പ്രമുഖ ബാങ്കുകള്‍ ഈടാക്കിയത് 9722 കോടി രൂപയാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നു.

2016 ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ 2019 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 18 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ 6155.10 കോടിയും നാലു പ്രമുഖ സ്വകാര്യബാങ്കുകള്‍ 3566.84 കോടിയും രൂപ പിഴ ഈടാക്കി. മൊത്തം 9721.94 കോടിരൂപയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ബാങ്കുകള്‍ നേടിയിട്ടുള്ളത്.

ആര്‍ബിഐ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള ബേസിക് സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കു (ബിഎസ്ബിഡി) മിനിമം ബാലന്‍സ് വേണ്ട. ബാക്കിയുള്ള സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കാണ് മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ബാധകമായിട്ടുള്ളത്.

അക്കൗണ്ടുകളില്‍ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ക്കു പണം ഈടാക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അനുമതിയുണ്ട്. 2015 ജൂലൈ ഒന്നിന് നല്‍കിയ ഉത്തരവുപ്രകാരം നിരക്കുകള്‍ മിതവും ചെലവിന് അനുസൃതവുമാകണം. എന്നാല്‍, നിലവില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് വിവിധ ബാങ്കുകളില്‍ വിവിധ തരത്തിലാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എസ്ബിഐ 2017 ജൂണില്‍ അക്കൗണ്ടിലെ മിനിമം ബാലന്‍സ് തുക 5000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ആ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നവംബര്‍ വരെ പിഴ ചുമത്തിയത് 1771 കോടി രൂപയാണ്. വലിയ പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നതോടെ മിനിമം തുക മെട്രോനഗരങ്ങളില്‍ 3000 ആയും സെമി അര്‍ബന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ 2000 ആയും ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍ 1000 ആയും കുറച്ചു. പിഴ തുക 10 രൂപമുതല്‍ 100 രൂപവരെയാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.