എംപി ഫണ്ട് ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്; കേന്ദ്രം തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എം.പി ഫണ്ട് രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് നിര്‍ത്തലാക്കിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമാണെന്ന് പരാതി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച ഫണ്ടും അപര്യാപ്തമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി എം.പി ഫണ്ട് കൂടി ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ് ചില എം.പിമാര്‍ ഇതിനായി നടപടികള്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയിലൂടെ ഈ തുക നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എം.പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് അതാത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ടതാണ്. അത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വിഭവ സമാഹരണത്തിലേക്ക് കൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചു. പ്രകൃതി, ദുരന്തം പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വികേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രാദേശിക തലത്തിലാണ്. കേരളത്തില്‍ പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലും ദുരിതാശ്വാസത്തിലുമെല്ലാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു. കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും താഴെത്തട്ടിലെ പ്രധാന ചുമതലകളാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ ഘട്ടത്തില്‍ എം.പി ഫണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നത് ഫെഡറല്‍ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ എം.പി ഫണ്ട് കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി മാത്രം ചെലവഴിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.