ലോക്ക് ഡൗൺ നീണ്ടാൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഓൺലൈനിൽ; ലോക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലുടൻ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ

ലോക്ക് ഡൗൺ 14ന് ശേഷം നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ബാക്കിയുള്ളവ നടത്താൻ തീരുമാനം. വിദഗ്ദ്ധർ നിർദേശിക്കുന്ന സാമൂഹിക അകലവും സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളും പാലിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക. തീയതി പ്രഖ്യാപനം ലോക്ക് ഡൗൺ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും.

അതേസമയം, ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി നടത്താനാണ് സാദ്ധ്യത. സർവകലാശാല പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിലും സമാന രീതി സ്വീകരിക്കും. കണക്ക്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷകളാണ് എസ്.എസ്.എൽ.സിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ്ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്നു ദിവസത്തെ പരീക്ഷകൾ നടത്താനുണ്ട്.
അവശേഷിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ തീർന്നാലുടൻ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങും. ഫലപ്രഖ്യാപനവും താമസിക്കില്ല. ഇതിനായി മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും. 2020- 21 ലെ അക്കാ‌ഡമിക് കലണ്ടർ വൈകാത്ത തരത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കും.

കരിക്കുലത്തിൽ  ഇത്തവണ മാറ്റമില്ല. സ്‌കൂൾ തുറന്നാൽ കരിക്കുലത്തിലെ ക്രമം അനുസരിച്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കും.ആവശ്യമായ അദ്ധ്യയന ദിവസങ്ങൾ കിട്ടാനായി വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടറിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തും.

അടുത്ത അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തയ്യാർ ആണെന്നും എഴുത്തു പരീക്ഷ തന്നെ നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും. പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സജ്ജമാണെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു.